تلخ اما عامه پسند | معرفی کوتاه فیلم متری شیش و نیم

تلخ اما عامه پسند | معرفی کوتاه فیلم متری شیش و نیم

یکی از بزرگترین فیلم های امسال که توانست مهم ترین و ارزشمند ترین جایزه جشنواره فجر یعنی  سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را آن خودش کند در حال حضر روی پرده های سینما در حال اکران است و با موفقیت هم از نظر بیننده و هم فروش به راه خودش ادامه میدهد .